Cultura i patrimoni en guerra

Consulta aquí les conclusions, documents de la presentació i vídeos de la jornada celebrada el passat 27/10/2022

Resum de les conclusions

La jornada celebrada el passat 27 d’octubre del 2022, va voler posar en relleu la importància de la defensa dels drets humans i culturals en els conflictes bèl·lics actuals i abocar les convencions, declaracions i el dret internacional relacionats amb la destrucció deliberada de la cultura com a arma de guerra. Al llarg de les presentacions i debats es van expressar diferents aportacions a considerar.

Es va plantejar la necessitat de relacionar la destrucció intencionada del patrimoni amb els drets culturals d’acord amb l’informe de l’Experta de Nacions Unides. Hem de tenir en compte que la guerra també destrueix la vida cultural de la població que no pot exercir el seu dret a participar-hi lliurament. En alguns casos el conflicte pot caure en un tipus de neteja cultural, intentant negar els valors de l’altre amb poc respecte a la diversitat.

La defensa dels drets culturals y la dimensió cultural en el conjunt dels drets humans, en aquests contextos bèl·lics, es considera un plantejament necessari, així com la relació amb l’Agenda 2030 que en el seu ODS 16 proposa promoure societats pacífiques i inclusives, i l’accés a la justícia per a tothom.

Les diferents intervencions van proposar una visió de patrimoni cultural integral, entesa com la conjunció del patrimoni immoble, immaterial i natural, d’acord amb les darreres definicions i el respecte a la diversitat cultural. Aquesta perspectiva reconeix que la destrucció cultural de la guerra va més enllà d’uns edificis històrics i afecta el bon funcionament dels equipaments, esdeveniments, festes y tradicions culturals y l’organització de la vida cultural col·lectiva.

Davant la situació que estem vivint, a Ucraïna però també en altres indrets, es considera imprescindible donar visibilitat a la destrucció del patrimoni cultural intentant que els mitjans de comunicació es facin ressò d’aquests aspectes que moltes vegades queden amagats.

Proposem que els diferents agents i actors culturals es mobilitzin per a la difusió i el compromís en aquesta causa i el respecte per les altres cultures. I que des dels diferents àmbits culturals i llenguatges expressius s’aportin les seves visions i representacions sobre aquest conflicte mundial.

Fomentar la solidaritat internacional per a la reconstrucció cultural dels països que han patit una guerra o conflicte per mitjà de les instàncies de la cooperació internacional al desenvolupament. Estudiar la possibilitat de crear fons d’ajuda específics (com l’ajuda humanitària) per incidir en urgència i prevenció i per a la protecció del personal que defensa el patrimoni.

Mantenir una observació constant de les realitats on es donin vulneracions d’aquests drets per a la seva comunicació en general i per complementar les informacions dels mitjans amb dades sobre els impactes de les guerres en la cultura. De la mateixa forma hem de fomentar la recollida d’informació i documentació sobre els efectes de la guerra al patrimoni cultural com exercici de memòria i per a futurs processos.

Consulta les conclusions completes de la Jornada

Vídeos de la Jornada “Cultura i Patrimoni en Guerra”

1.- Inauguració
2.- Ponència Jesús Prieto de Pedro
3.- Ponència Jan Hladík
4.- Taula rodona “Destrucció del patrimoni en guerra”
5.- Intervenció de Josep A. Planell, rector de la UOC
6.- Taula rodona
7.- Cloenda