La Fundació Pau Casals és una entitat privada sense ànim de lucre creada l’any 1972 a Puerto Rico per Pau Casals i Marta Casals amb l’objectiu de conservar el llegat patrimonial de Pau Casals i impulsar i divulgar el coneixement de la música clàssica. La Fundació gestiona i conserva el Museu Pau Casals i també preserva i difon el fons personal de Pau Casals, un arxiu de referència únic. També s’impulsen projectes i activitats per donar suport als joves violoncel·listes, apropar la música a la ciutadania i difondre la figura de Pau Casals.

Consulta el web

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la primera universitat en línia del món amb una comunitat de més de 200.000 persones connectades des de més de 70 països. La UOC forma les persones al llarg de la vida alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’aprenentatge en línia. L’oferta acadèmica de la UOC inclou: graus, màsters, doctorats, formació de postgrau i especialitzada.

Consulta el web