La meva contribució a la pau del món pot ésser minsa, però hauré donat tot el que puc per aconseguir un ideal que considero sagrat.

La Càtedra Pau Casals és un projecte en conveni entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Pau Casals amb l’objectiu de promoure la recerca, el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu extraordinari llegat, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida. Una Càtedra per fomentar el compromís de la cultura i la música amb els grans problemes de la societat actual, per agrupar persones, investigadors i artistes. Un espai de reflexió i investigació sobre el rol de la música en el diàleg intercultural i les institucions que defensen els drets humans i el multilateralisme per a un món millor.

La Càtedra presenta dos àmbits centrals d’actuació:

  1. El llegat musical de Pau Casals. Pau Casals músic total: intèrpret, director i compositor.
  2. El llegat humanístic de Pau Casals i la lectura contemporània de la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans.