Dades personals

Dades acadèmiques

Proposta de recerca

Documentació

Puja un sol arxiu en format PDF* amb els següents documents:

  • Passaport o DNI en el cas de ser ciutadà/ana de la Unió Europea
  • CV acadèmic i professional resumit (màxim 1 pàgina)
  • Carta de presentació on consti la motivació per realitzar el projecte de recerca (màxim 1 pàgina)
  • Descripció i justificació del projecte de recerca (màxim 1 pàgina)
  • Altra documentació complementària (no obligatòria): informes de professors o altres investigadors.

Assegureu-vos si us plau que els noms dels arxius adjunts només inclouen caràcters alfanumèrics i guions mitjos (sense majúscules, signes de puntuació o símbols). Exemple de nom d'arxiu correcte: el-meu-document1.pdf

> Consulta aquí les Condicions d’ús i la Política de privacitat